SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`betskonflikt substantiv ~en ~er arbets|­kon·flikt·enakut mot­sättning mellan arbets­tagare och arbets­givare som tar sig ut­tryck i eller leder till strids­åtgärder vanligen strejk el. lockout samh.tid.sedan 1912