publicerad: 2021  
arbetslivsorientering arbetslivs­orienteringen
arbets·livs|­orient·er·ing·en
substantiv
ar`betslivsorientering
(teoretisk och praktisk) orientering i skolan om hur det fungerar i arbets­livet
praktisk arbetslivs­orientering för­kortas vanligen prao
belagt sedan 1989