SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`betsvärdering substantiv ~en ~ar arbets|­värd·er·ing·ensystematisk upp­skattning av arbets­prestationer som grund för in­bördes jäm­förelse för rätt­vis löne­sättning m.m. samh.tid.arbetsvärdering är en viktig del i före­tagets jämställdhets­plansedan 1959