publicerad: 2021  
arbiträr arbiträrt arbiträra
arbitr·är
adjektiv
arbiträ´r
sär­skilt språk­vetenskap som kan väljas eller bestämmas på vilket sätt som helst
språkets arbiträra karaktär inne­bär t.ex. att sam­bandet mellan före­målet bord och ordet "bord" är helt god­tyckligt
belagt sedan 1779; via franska av lat. arbitra´rius 'beroende på skiljedomares ut­slag; god­tycklig'; jfr ur­sprung till arbitrage