publicerad: 2021  
aritmetik aritmetiken
aritm·et·ik·en
substantiv
aritmeti´k
läran om egenskaper hos och räkne­regler för tal från det elementära (räknelära) till det vetenskapliga (tal­teori)
belagt sedan ca 1680; av grek. arithmetike´ (tekh´ne) 'räknekonst', till ar´ithmos 'tal'; jfr ur­sprung till logaritm