SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1ark substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en ark·etstörre, fyr­kantigt stycke (skriv)papper bok.rum.pappersarkspec.stort papper som genom vikning ger (sex­ton) bok­sidor tryckarksedan 1422Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholmfornsv. ark; av lågty. ark med samma betydelse; av lat. ar´cus ’båge; böjt pergamentsblad’
2ark substantiv ~en ~ar ark·en1en husliknande far­kost som Noak enl. Bibeln räddade sig i undan synda­floden rum.sjö.Noaks arksedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. ark ’kista; skrin’; trol. gammalt lån av lat. ar´ca ’kista’ 2en helig symbol i tidig judisk religion enl. en tradition en kista med lagens tavlor relig.rum.förbundets arksedan 1400-25Heliga Birgittas uppenbarelser