publicerad: 2021  
arkipelag arkipelagen arkipelager
arki·pelag·en
substantiv
arkipela´g [-k-]
större system av öar vanligen större öar på visst av­stånd från var­andra och fast­landet
äv. om mot­svarande havs­område
segla i den grekiska arkipelagen
belagt sedan 1773; av ita. arcipelago med samma betydelse, eg. 'huvudhav'; jfr ur­sprung till pelagisk