SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`rtfrämmande adjektiv, ingen böjning art|­främm·andesom inte kan (eller bör) före­komma hos viss art om ämne el. egenskap biol.MOTSATSantonymartegen artfrämmande ämnen i blodet kan skada fostretäv. bildligto­ersättliga innerstadskärnor revs och ersattes med artfrämmande betongkomplexsedan 1949