SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
artik´el substantiv ~n artiklar art·ikl·ar1av­gränsat stycke text i tidning eller tid­skrift rum.kulturartikeltidningsartikelen upp­märksammad artikel i Dagens Nyheterhon sparade alla artiklar om terror­attentatetäv. om ord­förklaring i (större) ord­bokartikeln ”till” i Svenska Akademiens ord­boken artikel (om ngn/ngt/SATS)ledande artikeltidnings­ledareen ledande artikel om torsk­kvoterna i Öster­sjön sedan 1778 i bet. ’tidnings­artikel’; 1754 i bet. ’ordboksartikel’fornsv. artikel, articul; av lat. artic´ulus ’led, lem; vänd­punkt; av­delning’ 2naturlig av­delning i fördrag eller kontrakt el. manifestation e.d. jur.rum.JFRcohyponymmoment 2cohyponymparagraf trosartikelartikel 2 i FN-deklarationen om de mänskliga rättigheternaen artikel (om ngt/SATS)sedan början av 1300-taletSkåne-Lagen3ord(del) som markerar bestämd respektive o­bestämd form av substantiv språkvet.den o­bestämda artikeln ”en/ett”den bestämda artikeln i ”huset” är ”\-et”sedan 16504vara av viss typ handel.hushållsartikelsjukvårdsartikelskämtartikeltoalettartikelvi för inte den artikeln längresedan 1793