SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
artikulationssätt [-∫o`ns-] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en art·ikul·at·ions|­sätt·ettyp av hinder i tal­apparaten vid bildning av konsonant­ljud med.språkvet.”p”, ”m” och ”f” har o­lika artikulationssättsedan 1845