publicerad: 2021  
artikulationsställe artikulations­stället artikulations­ställen
art·ikul·at·ions|­ställ·et
substantiv
[-∫o`ns-]
ställe i tal­apparaten där visst ljud artikuleras
bakre delen av gommen är artikulations­ställe för "k" och "g"
belagt sedan 1872