SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
artikulationsställe [-∫o`ns-] substantiv ~t ~n art·ikul·at·ions|­ställ·etställe i tal­apparaten där visst ljud artikuleras med.språkvet.bakre delen av gommen är artikulationsställe för ”k” och ”g”sedan 1872