SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`rtskillnad substantiv ~en ~er art|­skill·nad·enskillnad med av­seende på väsentliga eller karakteristiska egenskaper vetenskapl.JFRcohyponymgradskillnad radio och tv är ju o­lika medier och man måste vara med­veten om artskillnadendet är inte bara en grad­skillnad utan en artskillnad mellan människans intelligens och djurensen artskillnad (mellan ngra)sedan 1881