SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`vshygien substantiv ~en arvs|­hygi·en·enåt­gärder för att mot­verka upp­komsten av skadliga arvs­anlag och stimulera upp­komsten av värde­fulla mest histor.biol.JFRcohyponymrashygiencohyponymeugenik arvshygien inne­bar i praktiken att ”bevara den svenska rasen ren”sedan 1947