publicerad: 2021  
arvskifte arv­skiftet arv­skiften
eller
arvsskifte arvs­skiftet arvs­skiften
arv|­skift·et, arvs|­skift·et
substantiv
ar`vskifte el. ar`vsskifte
formell delning av arve­gods mellan arvingar
arvskifteshandling
arv­skiftet är ett av­tal mellan del­ägarna om hur till­gångarna ska fördelas
belagt sedan 1648