publicerad: 2021  
asbest asbesten
asbest·en
substantiv
as´best
typ av eld­fast, trådigt mineral förr anv. bl.a. för värme­isolering, nu­mera förbjudet som byggnads­material
asbestplatta; asbeströjning; asbestsanering
asbest kan ge skador på lungorna och fram­kalla cancer
belagt sedan 1730; till grek. as´bestos 'oförbrännelig; som inte kan släckas'