publicerad: 2021  
asketisk asketiskt asketiska
ask·et·isk
adjektiv
[-ke´t-]
som helt av­står från njutningar och bara nätt och jämnt tillfreds­ställer livsbehoven
en asketisk person
äv. om mot­svarande handling eller dylikt
asketisk livs­föring
äv. bildligt mycket sparsam med uttrycks­medel eller dylikt
den asketiska in­redningen i de äldre protestantiska kyrkorna
belagt sedan 1836