SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
asketisk [-ke´t-] adjektiv ~t ask·et·isksom helt av­står från njutningar och bara nätt och jämnt tillfreds­ställer livs­behoven admin.af.psykol.relig.JFRcohyponympuritanskcohyponymspartansk 2 en asketisk personäv. om mot­svarande handling e.d.asketisk livs­föringäv. bildligtmycket sparsam med uttrycks­medel e.d. den asketiska in­redningen i de äldre protestantiska kyrkornasedan 1836