publicerad: 2021  
asp aspen aspar
asp·en
substantiv
1 ett högväxande träd med smal gles krona och runda lätt­rörliga blad och med sprött virke som bl.a. an­vänds till tänd­stickor
äv. om mot­svarande virke
belagt sedan 1345 (i ortnamn; (öppet brev utfärdat av lagmannen i Östergötland Knut Jonsson (Svenskt Diplomatarium))) fornsvenska asp; gemensamt germanskt ord; jfr ur­sprung till äsping
2 en silver­färgad karpfisk med röd­aktiga fenor och ut­skjutande under­käke
belagt sedan 1622; till asp 1