publicerad: 2021  
assessor assessorn assessorer
substantiv
assess`or
(titel för) juridiskt ut­bildad statstjänsteman bl.a. vid läns­styrelser och hov­rätter
hovrättsassessor; länsassessor
belagt sedan 1627; av lat. assess´or 'bi­träde; bi­sittare', till ad´ 'till; vid' och sede´re 'sitta'; jfr ur­sprung till session