publicerad: 2021  
assimilation assimilationen assimilationer
as·sim·il·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 omvandling till större likhet med om­givning vanligen genom upp­gående i något större
assimilation (av någon/något)
assimilation (av någon)
assimilation (av något)
spec. om en minoritets an­passning till majoritetens levnads­mönster och dylikt
frågan om assimilation eller integration av minoriteter diskuteras mycket
spec. äv. språk­ljuds förändring till större likhet med annat språk­ljud
genom assimilation upp­kommer ut­talet "imbetalning" av ordet "in­betalning"
belagt sedan 1866; till assimilera
2 in­förlivande av nytt, an­passat material särsk. om en organisms omvandling av upp­tagna närings­ämnen till art­egna substanser
assimilation (av något)
assimilation av närings­ämnen
spec. botanik process i växt var­vid energi­rika organiska föreningar bildas av enkla oorganiska
äv. bildligt det att smälta nya in­tryck
eleverna har svårigheter med assimilationen av stoffet
belagt sedan 1860