SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
assistans [-aŋ´sel.-an´s] substantiv ~en ~er as·sist·ans·enhjälp att lösa bestämd upp­gift av mer om­fattande slag admin.sjö.tid.bärgningsassistanshuset upp­fördes av NN med assistans av ONut­redningen av fallet kommer att bedrivas med assistans av Stockholmspolisensärsk. i sjösammanhangisbrytarassistansspec. äv. om personlig (samhällsstödd) hjälp till vissa funktions­hindradepersonlig assistansassistans (av ngn/ngt)sedan 1635av fra. assistance med samma betydelse; till assistera