publicerad: 2021  
assistera assisterade assisterat
verb
assiste´ra
lämna hjälp av mer organiserat slag och i större samman­hang; ofta med upp­gifter av mera praktisk natur än huvud­uppgiften
någon assisterar (någon) (med/vid något)
någon assisterar (någon) (med något)
någon assisterar (någon) (vid något)
en operations­sjuk­sköterska assisterade kirurgen vid operationen
spec. i sjö­samman­hang i fråga om bärgnings- och isbrytarhjälp m.m.
någon/något assisterar (någon/något) (med/vid något)
någon assisterar (någon) (med något)
någon assisterar (någon) (vid något)
någon assisterar (något) (med något)
någon assisterar (något) (vid något)
något assisterar (någon) (med något)
något assisterar (någon) (vid något)
något assisterar (något) (med något)
något assisterar (något) (vid något)
is­brytaren Ymer assisterar i Bottenviken
belagt sedan 1625; av franska assister med samma betydelse; till lat. ad´ 'till' och sis´tere 'ställa sig'
assisteraassisterande, assistering, assistans