SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
assiste´ra verb ~de ~t as·sist·er·arlämna hjälp av mer organiserat slag och i större samman­hang; ofta med upp­gifter av mera praktisk natur än huvud­uppgiften arb.sjö.dr NN assisterar över­läkaren vid operationenspec. i sjösammanhang i fråga om bärgnings- och isbrytar­hjälp m.m.Ymer assisterar i Bottenvikenassistera (ngn/ngt) (med/vid ngt)sedan 1625av fra. assister med samma betydelse; till lat. ad´ ’till’ och sis´tere ’ställa sig’ Subst.:vbid1-108172assisterande, vbid2-108172assistering; assistans