publicerad: 2021  
asteniker astenikern, plural asteniker
a·sten·ik·ern
substantiv
aste´niker
själsligt kraft­lös person
förr äv. person med spenslig kropps­byggnad vilket enl. en nu­mera föråldrad psykologisk teori an­sågs tyda på kraft­löshet
belagt sedan 1929