publicerad: 2021  
astigmatiker astigmatikern, plural astigmatiker
a·stigm·at·ik·ern
substantiv
astigma´tiker
person som lider av astigmatism
belagt sedan 1868; se ur­sprung till astigmatisk