SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
astma´tisk adjektiv ~t astm·at·isksom vållas av astma admin.af.med.JFRcohyponymtungbröstad ett astmatiskt an­falläv.som har att göra med astma astmatisk bronkitäv. om personsom lider av astma sedan 1838