publicerad: 2021  
astral astralt astrala
astr·al
adjektiv
astra´l
som har att göra med stjärnorna och de högre rymderna
astralljus
sär­skilt i teosofiska och antroposofiska samman­hang
vår fysiska, vår mentala och vår astrala kropp
belagt sedan 1871; av lat. astra´lis, till as´trum 'stjärna, stjärn­bild'; jfr ur­sprung till aster