SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
asynkron [´n] adjektiv ~t a·syn·kroninte sam­tidig särsk. tekniskt i fråga om efter­släpning av en roterande ledare i ett roterande magnet­fält tekn.en asynkron generatormotorn går asynkront (adv.)sedan 1904till grek. a- ’ej’ och synkron