SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
atomis´m substantiv ~en a·tom·ism·enbetonande av iakt­tagelser av många små detaljer på helhetens bekostnad vetenskapl.en av­handling som präglades av atomism, utan någon egentlig teorisedan 1887till atom och ism