SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
attention [-∫o´n] substantiv, ingen böjning attent·ionatt.(formell an­maning i brev till) hand­läggning av viss person i ett före­tag e.d. admin.att. Sven Karlssonsedan 1964av eng. attention ’upp­märksamhet’