SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
attrapp´ substantiv ~en ~er at·trapp·enföre­mål som är en imitation av ett annat före­mål eller en varelse och som är av­sett att i vissa samman­hang ut­göra ersättning af.maskingevärsattrapptårtorna i konditoriets fönster är bara attrapperen attrapp (för ngn/ngt)sedan 1782av fra. attrape ’fall­grop; skälm­stycke’; besl. med 2trampa 1, trappa