SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
audien´s substantiv ~en ~er audi·ens·entill­stånd att besöka högt upp­satt person admin.samh.tid.SYN.synonymföreträde 3 audienssalbegära audiensge audienshan fick audiens hos påvenaudiens (hos ngn)sedan 1598via fra. av lat. audien´tia ’upp­märksamhet på en talare’, till audi´re ’höra’