publicerad: 2021  
audition auditionen, plural auditioner äv. auditions
aud·it·ion·en
substantiv
[-∫o´n] äv. [ådi∫´en]
arrangemang var­vid kandidater till roller i ett sceniskt verk eller dylikt agerar på prov
han höll audition för att välja skåde­spelare till sin nästa film
belagt sedan 1980-talet; av engelska audition med samma betydelse; av franska audition; av lat. audi´tio 'hörande', till audi´re 'höra'