SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
audiovisuell´ el. audivisuell´audivisuell´ adjektiv ~t audi(o)·visu·ellsom upp­fattas av synen och/eller hörseln särsk. om pedagogiskt hjälp­medel af.pedag.JFRcohyponymverbovisuell audiovisuella hjälp­medel i under­visningen: band­spelare, film etc.äv. all­männaresom har att göra med synen och/eller hörseln sedan 1957av eng. audiovisual med samma bet.; till lat. audi´re ’höra’ och visuell