SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
auktion [-∫o´n] substantiv ~en ~er aukt·ion·enoffentlig försäljning där spekulanterna undan för undan av­ger allt högre bud och varan säljs till den högst­bjudande handel.tid.bokauktiongrafikauktionhuset såldes på auktionhon ropade in original­upplagan på auktionäv. om liknande (om­vänt) förfarande, då spekulanterna erbjuder sig att sköta viss syssla mot så liten ersättning som möjligtmest histor.det föräldra­lösa barnet bjöds ut på auktion(på) auktion, auktion (på ngt/ngn)exekutiv auktion offentlig försäljning av ut­mätt egendomför att skaffa fram likvida medel för att betala skulder o.d.banken sade upp lånet och fastigheten såldes på exekutiv auktion sedan ca 1650av lat. au´ctio ’ökning; stegring (av an­bud)’, till auge´re ’öka’