publicerad: 2021  
auktorisation auktorisationen auktorisationer
aukt·or·is·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
sär­skild befogenhet att ut­föra viss (ekonomisk) verksamhet
auktorisation (av någon/något) (som någon/något)
auktorisation (av någon) (som någon)
auktorisation (av någon) (som något)
auktorisation (av något) (som någon)
auktorisation (av något) (som något)
han fick auktorisation som revisor
äv. formellt god­kännande av beslut eller dylikt som fattats av lägre instans
belagt sedan 1743