SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vdöd adjektiv avdött av|­dödav­liden åld.admin.hans avdöda mostersedan 1435brev från fogden Valdemar på finska Tavastehus till borgmästare och råd i Reval (Finlands medeltida urkunder)fornsv. afdödher; till 2av i bet. ’bort’ och