publicerad: 2021  
aversion aversionen aversioner
a·vers·ion·en
substantiv
[-er∫o´n]
motvilja mot viss före­teelse; mest av djupare el. omedvetna skäl
aversion (mot någon/något/att+verb)
aversion (mot någon)
aversion (mot något)
aversion (mot att+verb)
hans djupt rotade aversion mot söt­saker
belagt sedan 1665; via franska av lat. aver´sio 'bortvändande'; jfr ur­sprung till avers