publicerad: 2021  
aversionsterapi aversions­terapin
a·vers·ions|­terapin
substantiv
[-er∫o`ns-]
en behandlings­metod med syfte att skapa av­smak för t.ex. droger
belagt sedan 1979