publicerad: 2021  
avföda avfödan
av|­föd·an
substantiv
a`vföda
ofta ned­sättande; sär­skilt bibliskt samman­fattningen av alla av­komlingar i visst samman­hang; särsk. i fråga om djur
SYN. avkomma
hugg­ormars av­föda
belagt sedan ca 1350 (Konung Magnus Erikssons Stadslag); fornsvenska afföþa; jfr ur­sprung till 2föda 1