SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vföda substantiv ~n av|­föd·ansamman­fattningen av alla av­komlingar i visst samman­hang; särsk. i fråga om djur ofta ned­sätt.; särsk. bibl.släkt.SYN.synonymavkomma hugg­ormars avfödasedan ca 1350Konung Magnus Erikssons Stadslagfornsv. afföþa; jfr 2föda