SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vge äv. åld. a`vgivaa`vgiva verb avgav, avgett el. avgivit, avgiven avgivna, pres. avger äv. åld. avgiver av|­giv·it1bilda och ge i­från sig ngt mer el. mindre konkret, ofta gas el. energi (men äv. ljud) af.JFRcohyponymutsöndra klor av­ger en stickande luktvid reaktionen av­ges värmeavge ett sprött ljudavge ngtsedan 18082lämna skriftlig el. muntlig förklaring e.d. komm.avge ett löfteavge ett svaravge ett om­dömeavge ngtsedan 1754Subst.:vbid1-109516avgivande