SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vlat [långt sista a] substantiv ~en avlat·enefter­skänkning (in­om katolska kyrkan) av bot­göring mot viss prestation relig.spec. om vissa urartningar under sen­medeltidenhistor.avlatshandelsedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. aflat; av lågty. aflat med samma betydelse, till aflaten ’efter­skänka’; jfr later, låta