publicerad: 2021  
avmätt neutrum av­mätt, bestämd form och plural av­mätta
av|­mät·ta
adjektiv
a`vmätt
som inte visar varmare känslor
avmätt (mot någon/något)
avmätt (mot någon)
avmätt (mot något)
han nickade av­mätt (adverbial)
äv. om handling och dylikt
ett stelt och av­mätt leende; av­mätta applåder; hon gick ut ur rummet med av­mätta steg
belagt sedan 1755; urspr. particip till mäta av 'av­passa'; jfr ur­sprung till mäta