SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vpolitisera verb ~de ~t av|­pol·it·is·er·arav­lägsna politiska fråge­ställningar från visst samman­hang; spec. om att göra en viss fråga icke parti­skiljande pol.konsten avpolitiserades i viss mån efter 1970-taletneutralitetsfrågan har länge varit avpolitiserad i den svenska debattenäv. all­männareminska politiskt engagemang hos efter 1968 avpolitiserades mångaavpolitisera ngn/ngtsedan 1950Subst.:vbid1-110446avpolitiserande, vbid2-110446avpolitisering