SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vregistrera verb ~de ~t av|­reg·istr·er·arlåta stryka ur (offentligt) register ibl. för att slippa av­gift, skatt e.d. samh.under vinter­månaderna har han bilen avregistreradavregistrera ngn/ngtsedan 1939Subst.:vbid1-110522avregistrerande, vbid2-110522avregistrering