publicerad: 2021  
avrusta avrustade avrustat
verb
a`vrusta
minska eller av­skaffa väpnade militär­styrkor och olika slags militära vapen särsk. på överens­kommet, systematiskt sätt
SYN. nedrusta MOTSATS upprusta 1
någon avrustar (något)
1925 års försvars­beslut inne­bar i praktiken att Sverige av­rustade
äv. bildligt (med av­seende på andra resurser) kraftigt minska
det är orimligt att av­rusta sjuk­vården
belagt sedan 1885; 1976 i bildlig bemärkelse
avrustaavrustande, avrustning