publicerad: 2021  
avsöndra avsöndrade avsöndrat
verb
a`vsöndra
1 skilja undan (mindre eller annor­lunda del) från helhet om (del av) organism med av­seende på vanligen flytande ämne
avsöndra något
levern av­söndrar galla
belagt sedan 1709; jfr ur­sprung till söndra
2 ofta refl. el. pass. skilja ut och upp­rätta som ny enhet
avsöndra något (från något)
vid partikongressen av­söndrade sig flera fraktioner
sär­skilt juridik bryta ut från (viss) fastighet
ett in­hägnat och av­söndrat om­råde
belagt sedan 1555
3 vanligen refl. el. pass. dela upp (sig) i viss typ av formation om el. med av­seende på (djup)berg­art
något avsöndras något avsöndrar sig
basalt av­söndras ibland i pelar­formiga bildningar
belagt sedan 1741
avsöndraavsöndrande, avsöndring