SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vse verb avsåg ~tt, pres. ~r av|­ser1ha för av­sikt komm.JFRcohyponymämna 1cohyponymsyfta 3 hon avser att resa till Indien senare i årspec.ha (visst resultat) som mål hon avsåg att såra honom med den spetsiga kommentarenspec. äv.vanligen perf. part. ha som mål eller mål­grupp åt­gärderna hade avsedd effektboken är främst avsedd för studenteravse ngt (för ngn), avse att+Vsedan 1857efter lågty. afsen, ty. absehen med samma betydelse; jfr se 2å­syfta komm.JFRcohyponymsyfta 2cohyponymmena 2cohyponymförstå 3 det var inte NN jag avsåg, utan ONavse ngn/ngtsedan 17643i vissa opers. konstruktioner hän­föra sig till komm.JFRcohyponym1gälla 1cohyponymbeträffa vad avsåg priset hade han inget att in­vändavad avser ngn/ngtsedan 1793Subst.:avseende (till 3); avsikt (till 1)