publicerad: 2021  
avsevärd avsevärt av­sevärda
av|­se·värd
adjektiv
a`vsevärd
som har stor mängd eller om­fattning och där­för är värd att beaktas
de an­fallande styrkorna led av­sevärda förluster; priset reducerades av­sevärt (adverbial)
belagt sedan 1871; till avse och 1värd!!