SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vskrivning substantiv ~en ~ar av|­skriv·ning·en1det att göra av­skrift admin.bok.tid.avskrivning (av ngt)sedan 18422periodisk minskning av det bok­förda värdet på anläggnings­tillgång vid redo­visning admin.ekon.tid.avskrivningstidbok­föringsmässig avskrivning10 års avskrivning för maskinerav­drag med 82 miljoner för avskrivningaräv. ut­vidgatavskrivning av u-ländernas skuld­bördaavskrivning (av ngt)sedan 17903i vissa ut­tryck ut­veckling mot att försvinna utstr.den gamla synen på homosexualitet är på avskrivningsedan 1923