publicerad: 2021  
avskyvärd avskyvärt avsky­värda
av·sky|­värd
adjektiv
a`vskyvärd
som väcker av­sky
din avsky­värda lögnare!; förföljelserna tog sig de mest avsky­värda former
belagt sedan 1772