SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vslut substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en av|­slut·et1överens­kommelse mellan köpare och säljare om pris m.m., så att en affär kan komma till stånd admin.ekon.inga större avslut gjordes bland bank­aktiernaavslut gjordes till följande betal­kurseravslut (på ngt)sedan 1838till 1sluta 2av­slutning av räkenskaper ekon.färg.sese1avsluta 2 avslut (av ngt)sedan 1870